มนุษย์โลกนั้น ไม่สามารถแก้ไขได้โดยสันติวิธี สงครามแปลกๆ จรึงเกิดขึ้น

0 views
|

มนุษย์โลกนั้น ไม่สามารถแก้ไขได้โดยสันติวิธี สงครามแปลกๆ จรึงเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เพราะความขัดแย้งของมนุษย์

Related videos